Η Εταιρία

SAFETRACK Α.Ε.

ΕΡΓ/ΡΙΟ ΕΛ. ΣΠΟΥΔΩΝ & ΠΑΡΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧ/ΚΗΣ & ΚΥΚΛ/ΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΣΦ.ΟΔΗΓΗΣΗΣ

12ο ΧΛΜ. Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑ & ΦΑΒΙΕΡΟΥ.14452.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΦΜ 999984642 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.ΜΑΕ:49339/01ΑΤ/Β/01/425(2008)